• 170
    0

    Termin "chasydyzm" oznacza ruch odrodzenia religijnego, który zapoczątkowały nauki Izraela ben Eliezera (1700-1760), zwanego Baal Szem Tow (Posiadacz Dobrego Imienia), w skrócie Beszt. Nie napisał on ...