• 949
    0

    Prezentujemy fragment opracowania wykonanego przez Londyński Instytut Polityki Żydowskiej (Jewish Policy Research, JPR) zatytułowany "Mapping Jewish Culture in Europe" ("Sporządzanie mapy kultury żydowskiej w Europie"). JPR ...
  • 213
    0

    Termin "chasydyzm" oznacza ruch odrodzenia religijnego, który zapoczątkowały nauki Izraela ben Eliezera (1700-1760), zwanego Baal Szem Tow (Posiadacz Dobrego Imienia), w skrócie Beszt. Nie napisał on ...