• 11
  0

  Kulturę Żydów orientalnych cechuje niezwykłe zróżnicowanie, spowodowane ich osiedleniem na obszarach większości krajów kontynentu azjatyckiego i w części – afrykańskiego. Można wśród nich wyróżnić społeczności żydowskie: ...
 • 11
  0

  Prezentujemy fragment opracowania wykonanego przez Londyński Instytut Polityki Żydowskiej (Jewish Policy Research, JPR) zatytułowany "Mapping Jewish Culture in Europe" ("Sporządzanie mapy kultury żydowskiej w Europie"). JPR ...
 • 12
  0

  Termin "chasydyzm" oznacza ruch odrodzenia religijnego, który zapoczątkowały nauki Izraela ben Eliezera (1700-1760), zwanego Baal Szem Tow (Posiadacz Dobrego Imienia), w skrócie Beszt. Nie napisał on ...