• 30
  0

  Na koncert przyszło około 200 osób. Zespół zapewnił wspaniałą zabawę wszystkim którzy znaleźli chwilę wolnego czasu w środku tygodnia. Najlepiej z bawiła się grupa izraelskich Żołnierzy, ...
 • 52
  0

  Terminem "sefardyjczycy" określa się Żydów mieszkających na Półwyspie Iberyjskim (nie tylko w Hiszpanii, ale również w Portugalii) oraz ich potomków. Pochodzi on od słowa sefard – ...
 • 58
  0

  Przed przystąpieniem do charakterystyki tego rodzaju muzyki należałoby sprecyzować, co jest żydowską muzyką klasyczną i na czym polega jej żydowskość. Powraca więc pytanie z początku muzycznej ...
 • 59
  0

  Kulturę Żydów orientalnych cechuje niezwykłe zróżnicowanie, spowodowane ich osiedleniem na obszarach większości krajów kontynentu azjatyckiego i w części – afrykańskiego. Można wśród nich wyróżnić społeczności żydowskie: ...
 • 120
  0

  Prezentujemy fragment opracowania wykonanego przez Londyński Instytut Polityki Żydowskiej (Jewish Policy Research, JPR) zatytułowany "Mapping Jewish Culture in Europe" ("Sporządzanie mapy kultury żydowskiej w Europie"). JPR ...
 • 55
  0

  Termin "chasydyzm" oznacza ruch odrodzenia religijnego, który zapoczątkowały nauki Izraela ben Eliezera (1700-1760), zwanego Baal Szem Tow (Posiadacz Dobrego Imienia), w skrócie Beszt. Nie napisał on ...