• 763
  0

  Historia ludzkości zna aż nadto dobrze przypadki wykorzystywania władzy w celu czynienia zła. Krótkie życie Teodora Herzla – zmarł w wieku zaledwie 44 lat – jest ...
 • 1272
  0

  Początki ruchu chasydzkiego datują się na połowę XVIII w., a pierwotnym terenem jego rozwoju były południowo-wschodnie rubieże Polski i Litwy. Ruch chasydzki powstawał w wyjątkowo trudnym ...
 • 882
  0

  Uproszczona lista najważniejszych nurtów w Judaizmie w formie tabelki poglądowej. Judaizm ortodoksyjny Judaizm konserwatywny Judaizm reformowany Bóg Wiara w jednego jedynego Boga. Wiara w jednego jedynego ...