• 103
  0

  Znaleźliśmy na Youtube film pokazujący żydowskie życie w Warszawie tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej.
 • 118
  0

  Informacyjny serwis internetowy "Getto Warszawskie" to ogromny zbiór informacji z dziejów getta i jego mieszkańców w formie bazy danych. Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii ...
 • 549
  0

  Tekst Deklaracji Balfoura Deklaracja Balfoura 1 Biuro Spraw Zagranicznych 2 listopada, 1917 Szanowny Lordzie Rotschildzie!2 Biuro Spraw Zagranicznych 2 listopada, 1917 Szanowny Lordzie Rotschildzie! Z wielką ...
 • 425
  0

  Historia ludzkości zna aż nadto dobrze przypadki wykorzystywania władzy w celu czynienia zła. Krótkie życie Teodora Herzla – zmarł w wieku zaledwie 44 lat – jest ...
 • 797
  0

  Początki ruchu chasydzkiego datują się na połowę XVIII w., a pierwotnym terenem jego rozwoju były południowo-wschodnie rubieże Polski i Litwy. Ruch chasydzki powstawał w wyjątkowo trudnym ...
 • 354
  0

  Uproszczona lista najważniejszych nurtów w Judaizmie w formie tabelki poglądowej. Judaizm ortodoksyjny Judaizm konserwatywny Judaizm reformowany Bóg Wiara w jednego jedynego Boga. Wiara w jednego jedynego ...