• 12
    0

    Początki ruchu chasydzkiego datują się na połowę XVIII w., a pierwotnym terenem jego rozwoju były południowo-wschodnie rubieże Polski i Litwy. Ruch chasydzki powstawał w wyjątkowo trudnym ...
  • 6
    0

    Uproszczona lista najważniejszych nurtów w Judaizmie w formie tabelki poglądowej. Judaizm ortodoksyjny Judaizm konserwatywny Judaizm reformowany Bóg Wiara w jednego jedynego Boga. Wiara w jednego jedynego ...